Comunicat sobre l’informe lliurat pel Departament d’Interior

Com associació Stop Bales de Goma valorem negativament l’informe lliurat per el Departament d’Interior a la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat del Parlament de Catalunya:

  1. No es diu a quina velocitat surten les pilotes de goma ni tampoc la força d’aquestes. Nosaltres afirmem que és molt superior (7 vegades) els 120 joules posats com a límit màxim per a ser considerades armes less-lethal en un estudi realitzat per al Parlament Europeu;
  2. No es mencionen les ferides que poden causar ni els nombre de ferits.
  3. No es contesta a les crítiques de ser una arma letal; en aquest sentit volem recordar la compareixença de la doctora Estrella Fernández en el sí de la comissió: http://stopbalesdegoma.org/informacio-medica
  4. No es mencionen els casos de denúncies penals encara oberts, és a dir totes aquelles de persones que van perdre un ull des de l’any 2009;
  5. Les xifres referides a indemnització no tenen a veure amb ferits de gravetat com pèrdues d’ulls;
  6. Finalment trobem ofensiu el següent paràgraf: “En els darrers temps s’ha detectat un increment del recurs a la jurisdicció penal, potser amb la creença de que les resolucions d’aquesta jurisdicció son més ràpides i més favorables als interessos dels perjudicats.” Si les víctimes no troben els responsables és perque els Mossos no els han lliurat davant dels jutges.
  7. El 2012 es van utilitzar 2 vegades (i no 1) en les 2 vagues generals (29 de març i 14 de novembre) causant 3 lesions a ulls. Fins que no confirmin l’ús de bales de goma a la vaga del 14N com confirmen els casos evidents i testimoniatges, tot el que diguin, TOT, no és creïble.

L’associació Stop Bales de Goma demana que s’abstinguin del donar-nos consells. Han perdut credibilitat, diguin el que diguin, escriguin el que escriguin.Ass. STOP Bales de Goma

Comunicat sobre l’informe lliurat pel Departament d’Interior

Comunicat sobre la proposta d’indemnització avançada per ERC i CiU

El pasado viernes 27 de septiembre el Parlament de Catalunya aprobó, con los votos de CiU y ERC, una de las propuestas presentadas por estos mismo grupos, en la que se “insta al Gobierno a redactar un protocolo de reparación del daño para la indemnización a las víctimas de actuaciones policiales, cuando haya sido responsabilidad objetiva administrativa, en el que además se estime la aplicación de la indemnización retroactiva para las personas que han sido afectadas por pelotas de goma”

Desde STOP Bales de Goma queremos hacer notar a la opinión pública que esta noticia es nada más que una obviedad; las víctimas, cuando son reconocidas como tal, ya son resarcidas. La aprobación de esta propuesta contiene dos claras trampas:

– Por un lado, el verdadero problema sigue sin solucionarse: si no se reconoce que las lesiones han sido provocadas por balas de goma ni se identifica a los autores de los disparos no hay culpables y no se puede llegar a una indemnización, que en ningún caso debería ser estipulada por los mismos autores de la agresión.

– Además, la apostilla “…cuando haya responsabilidad objetiva administrativa…” implica el tramposo argumento utilizado reiteradamente por la Administración: que son las víctimas las que se han puesto en una situación de peligro. Un argumento totalmente arbitrario que se usa también contra quien acude a las huelgas generales.

Los miembros de la Asociación SBG estamos convencidos que esta es una forma miserable de lavarse la cara antes de que acabe la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público.

Mientras las balas de goma no sean prohibidas y los culpables de los disparos no sean identificados, el peligro sigue estando presente en nuestras calles, y los mismos culpables que ya han herido gravemente, incluso matado a civiles como Iñigo Cabacas, siguen haciendo uso de esta munición letal con total impunidad.

Por ello, una vez más reiteramos nuestra petición: prohibición total del uso de balas de goma por ser letales, identificación y juicio de los autores de los disparos, justicia para las victimas, dimisiones de Manel Prat y disolución de la Brigada Mobil de los Mossos d’Esquadra.

Associació STOP Bales de Goma

Comunicado ERC/CiU: http://www.parlament.cat/actualitat/actes/26092013CiU_ERC.pdf (pág.40 punto 9)

Comunicat sobre la proposta d’indemnització avançada per ERC i CiU