Campanya municipis lliures de bales de goma

Stop Bales de Goma juntament amb el collectiu OjoConTuOjo va iniciar una proposta que vol comprometre als ajuntaments municipals i districtes de Barcelona a prendre posició sobre l’abolició de l’ús de les bales de goma. A la data d’avui s’han sumat 23 municipis (22 a Catalunya i 1 a Galícia) i el Districte de Sant Martí a Barcelona. Els actes estan disponibles al Google Map o al final de la pagina.
Podeu escriure a info@stopbalesdegoma.org per a tenir suport i impulsar l’iniciativa al vostre ajuntament.Veure en Google Map

L’actuació que es demana per cada municipi/districte que aprova la moció és:

  • Primer – Fer pública la decisió de demanar l’abolició de l’ús de les bales de goma.
  • Segon – Traslladar l’acord al Govern competent (per Catalunya la Generalitat, el Departament d’Interior i als diversos grups parlamentaris que conformen l’actual Parlament). I comunicar als veïns de cada població de l’acord pres per iniciativa de SBG, fent servir els mitjans de comunicacions municipals habituals.

Descarrega el Model de Moció (.doc)

Actes públics


Stop Bales de Goma junto con el colectivo OjoConTuOjo inició una nueva propuesta que quiere comprometer a los ayuntamientos municipales y los distritos de Barcelona a tomar un posicionamiento sobre la abolición del uso de las balas de goma. A dia de hoy se han sumado 23 municipios (22 en Catalunya y 1 en Galicia). Las actas están disponibles en el Google Map o bien al final de la pagina.
Podéis enviar un correo a a info@stopbalesdegoma.org para tener suporte e impulsar la iniciativa en vuestro municipio.Ver en Google Map

La actuación que se pide a cada municipio/distrito que aprueba la moción es:

  • Primero – Hacer pública la decisión de pedir la abolición del uso de las balas de goma.
  • Segundo – Trasladar el acuerdo al Gobierno competente (para Catalunya la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Interior y los diversos grupos parlamentarios que conforman al actual Parlament). Y comunicar a los vecinos de cada población el acuerdo tomado por iniciativa de SBG, usando los medios de comunicación municipales habituales.

Descarga el Modelo de Moción (.doc)

Actos públicos


[nggallery id=7]
#stopbalesdegoma

Campanya municipis lliures de bales de goma