SBG amb el Projecte Ocularis

El Projecte Ocularis ha presentat el seu projecte “Ojos que no ven… corazones que sí sienten!” al programa de Honda “Tu proyecto, nuestro proyecto”. Per a que es faci realitat han de quedar entre els 10 més votats i un jurat decidirà a quin projecte dels finalistes adjudicarà una dotació de fins a 25.000€.

SBG ha donat suport a aquesta iniciativa que vol millorar la salut visual de la població de Moçambique a on només disposen de 8 oftalmólegs nacionals per als 24 Milions d’habitants.  A Espanya hi han 4.000 oftalmólegs per a 45M de persones. Aquesta situació no és humana.

A Moçambique existeixen més de 150.000 cecs i 500.000 persones amb enfermetats oculars, produïdes per enfermetats totalment curables. El 50% de ceguera infantil és evitable i un 75% a la población adulta.

Per donar suport tu també pots fer-ho en aquest link.

Amb només 2 minuts del teu temps, pots ajudar a molta gent.El Proyecto Ocularis ha presentado su proyecto “Ojos que no ven… corazones que sí sienten!” en el programa de Honda “Tu proyecto, nuestro proyecto”. Para que se haga realidad deben quedar entre los 10 más votados y un jurado decidirá a qué proyecto de los finalistas adjudicará una dotación de hasta 25.000€.

SBG apoya a esta iniciativa que quiere mejorar la salud visual de la población de Mozambique donde tan sólo disponen de 8 oftalmólogos nacionales para los 24 Millones de habitantes. En España hay 4.000 oftalmólogos para 45M de personas. Esta situación no es humana.

En Mozambique existen más de 150.000 ciegos y 500.000 personas con enfermedades oculares, producidas por enfermedades totalmente curables. El 50% de ceguera infantil es evitable y un 75% en la población adulta.

Para apoyar tu tambien puedes hacerlo en este link.

Con tan sólo 2 minutos de tu tiempo, puedes ayudar a mucha gente.

SBG amb el Projecte Ocularis

L’Adjunt al Síndic de Greuges rep Justícia i Pau i l’Associació Stop bales de Goma

El passat divendres 27 de juliol, el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez i el president de l’associació Stop Bales de Goma, Óscar Alpuente, han estat rebuts per l’Adjunt al Síndic de Greuges Sr. Jordi Sànchez.

L’objecte de la visita era demanar informació sobre les actuacions realitzades pel Síndic en relació a l’ús de bales de goma per part de la policia catalana, així com informar-lo sobre la situació actual de la campanya conjunta iniciada per ambdues entitats el 2010, la qual demana que els Mossos d’Esquadra deixi d’utilitzar aquestes armes, atesa la seva perillositat i efectes indiscriminats.

Les dues entitats ja varen ser rebudes l’any passat pel responsable en matèria seguretat pública del Síndic i varen presentar una queixa formal per l’ús d’aquestes armes, la qual va motivar que el Síndic obrís una actuació d‘ofici per examinar la qüestió.

El pasado viernes 27 de julio, el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez y el presidente de la asociación Stop Bales de Goma, Óscar Alpuente, fueron recibidos por el Adjunto al Síndic de Greuges sr. Jordi Sánchez.

El objeto de la visita era pedir información sobre las actuaciones realizadas por el Síndic en relación al uso de las balas de goma por parte de la policia catalana, así como informarlo sobre la situación actual de la campaña conjunta iniciada por ambas entidades en 2010, la cual solicita que los Mossos d’Esquadra dejen de utilizar estas armas, dado su peligrosidad y efectos indiscriminados.

Las dos entidades fueron recibidas el año pasado por el responsable en materia de seguridad pública del Síndic y presentaron una queja formal por el uso de estas armas, la cual motivó que el Síndic abriera una actuación de oficio para examinar la cuestión.
Continua llegint “L’Adjunt al Síndic de Greuges rep Justícia i Pau i l’Associació Stop bales de Goma”

L’Adjunt al Síndic de Greuges rep Justícia i Pau i l’Associació Stop bales de Goma