El govern haurà de presentar un informe sobre les bales de goma

El passat dijous 12/07, durant la reunió de la comissió d’Interior en el Parlament, s’ha aprovat un acord que Stop Bales de Goma vol destacar: El Govern haurà de presentar abans del 31 de desembre un informe sobre l’ús de les bales de goma, que inclogui l’anàlisi del seu ús en els darrers anys i l’avaluació de les mesures adoptades recentment pel Govern Basc en relació a aquesta qüestió.

Tots els grups parlamentaris excepte el PP han aprovat aquesta proposta. Aquesta no supleix, ni de bon tros, la creació d’una comissió d’estudi específica sobre les boles de goma i les armes de la policía- Mossos d’ Esquadra. La proposta de creació d’una comissió d’estudi ha estat rebutjada dues vegades al Parlament, i suposaria la intervenció de representants de tots els partits polítics, i no tan sols del Govern, per prendre decisions sobre els sistemes de seguretat policials, amb una continuïtat. Però dóna almenys la obligació de presentar un informe que recordarà al Govern la greu problemàtica que hi ha amb els Mossos d’ Esquadra i amb les bales de goma, que han causat molts ferits, pèrdues d’ulls i morts, l’última fa pocs mesos al País Basc.

SBG resta a l’espera del que digui aquest informe, tot esperant que les mesures anunciades al País Basc, que eliminaran l’ús de les bales de goma pel 2013, es facin també extensives a Catalunya.El pasado jueves 12/07, durante la reunión de la comisión de Interior en el Parlamento, se ha aprobado un acuerdo que Stop Balas de Goma quiere destacar: El Gobierno deberá presentar antes del 31 de diciembre un informe sobre el uso de las balas de goma, que incluya el análisis de su uso en los últimos años y la evaluación de las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno Vasco en relación a esta cuestión.

Todos los grupos parlamentarios excepto el PP han aprobado esta propuesta. Esta no suple, ni mucho menos, la creación de una comisión de estudio específica sobre las bolas de goma y las armas de la policía-Mossos d’Esquadra. La propuesta de creación de una comisión de estudio ha sido rechazada dos veces en el Parlamento, y supondría la intervención de representantes de todos los partidos políticos, y no sólo del Gobierno, para tomar decisiones sobre los sistemas de seguridad policiales, con una continuidad. Pero da al menos la obligación de presentar un informe que recordará al Gobierno la grave problemática que hay con los Mossos d’Esquadra y con las balas de goma, que han causado muchos heridos, pérdidas de ojos y muertes, la última hace pocos meses en el país Vasco.

SBG está a la espera de lo que diga este informe, esperando que las medidas anunciadas en el País Vasco, que eliminarán el uso de las balas de goma para 2013, se hagan también extensivas a Cataluña.

El govern haurà de presentar un informe sobre les bales de goma

webpolicial – A BCN NO falten policies

L’article a aquesta web titulat “Desmuntant mites del discurs polític sobre la seguretat ciutadana” parla de les mentides que sentim a cada discurs polític sobre que a Catalunya no tenen prou policia per fer front als manifestants (argument que excusa a la policia per continuar fent servir les pilotes de goma).

Article.

#PuigDimissioEl artículo en esta web titulado “Desmontando mitos del discurso político sobre la seguridad ciudadana” habla de las mentiras que oímos en cada discurso político sobre que en Cataluña no tienen suficiente policia para hacer frente a los manifestantes (argumento que excusa a los antidisturbios para continuar utilizando las pelotas de goma).

Artículo [CAT].

#PuigDimissio

webpolicial – A BCN NO falten policies