STOP Bales de Goma: entrevista al Nicola Tanno

Catalunya és una de les poques regions d’Europa on la policia utilitza bales de goma durant manifestacions i esdeveniments públics.

Aquestes armes han causat nombrosos ferits. Des de 1990 a tot Espanya han estat 23 les persones que han perdut un ull per l’impacte amb un projectil d’aquest tipus, 5 de les quals a la nostra comunitat autònoma; gairebé totes en els últims anys.

A aquestes es poden afegir ferits greus en diferents parts del cos – pit, mandíbula, orella, cames, etc – la qual cosa porta a la conclusió que cada vegada que disparen, les bales de goma causen afectats greus externs en qualsevol altercat.
Davant l’augment de perjudicats el 3 setembre 2010 va néixer Stop Bales de Goma, associació creada amb l’objetiu d’arribar a la prohibició de l’ús d’aquesta arma per part de la policia catalana. Nosaltres víctimes vam entendre que calia denunciar la perillositat d’aquesta arma per tal que deixi d’utilitzar-se. A més volíem subratllar la gran falta de justícia: en cap dels nostres casos ni un policia havia estat condemnat i tots els responsables continuaven – i continuen – treballant per la ”seguretat” dels ciutadans.

Cinc víctimes de les bales de goma ens vam reunir junt amb d’altres persones i grups sensibles a aquest tema – en particular les associacions l’Altra Itàlia i Justícia i Pau – i vam començar a organitzar iniciatives per informar la població catalana i pressionar el Parlament perquè prohibís l’ús d’aquestes armes.

En l’any i mig que fa que hi treballo hem recollit deu documents mèdics que demostren l’absoluta desproporcionalitat d’aquesta arma i els efectes molt greus que provoca sobre el cos humà.
En segon lloc hem demostrat que els projectils utilitzats pels Mossos d’Esquadra presenten molts límits de controlabilitat. El protocol d’actuació que regula l’ús d’aquests projectils decreta que es compleixen algunes condicions molt estrictes: que es dispari almenys a 50 metres de distància, que la pilota colpegi el blanc després d’haver rebotat a terra i qeu impacte només a la part inferior del cos.

Una disciplina tan complexa demostra la difícil controlabilitat d’aquesta arma.
A més hem denunciat la impossibilitat de trobar els agents responsables dels trets.
Encara que siguin molts els testimonis que han vist els policies disparar, les víctimes no hem pogut trobar qui ens va disparar. La manca d’objectes identificatius dels agents de la Brigada Mòbil és un gravíssim problema dels sistemes de seguretat de la societat catalana i la manca de disponibilitat dels mossos a resoldre’l no fa honor a la nostra policia.

Durant tot l’any 2011 hem llançat una campanya de pressió cap al Parlament català presentant la nostra proposta i la documentació científica, tota accessible a la pàgina web http://stopbalesdegoma.org/ Després de manifestacions, d’assemblees públiques, de reunions amb tots els grups polítics, amb el conseller d’Interior Felip Puig i el cap dels Mossos d’Esquadra Manel Prat, i després d’una compareixença d’estudi sobre les armes de la policia no s’ha aconseguit res.
Les eleccions del 20N van canviar el panorama polític i el PP – que havia votat a favor en la Comissió – ha enretirat el seu suport en el vot en la reunió plenària del Parlament causant el rebuig de la proposta.
Ara, Stop Bales de Goma ha llançat una nova iniciativa de sensibilització de la societat catalana i internacional.

La fotògrafa Francesca Oggiano ha realitzat unes fotos amb les víctimes ensenyant al món les ferides causades pels Mossos d’Esquadra. Hem acceptat ser fotografiats sense les pròtesis que les amaguen perquè tots entenguin les conseqüències de l’ús de bales de goma durant manifestacions i actes públics.
Aquesta fotografies han estat exposades al MACBA en el marc del Festival The Influencers-Inside Out i restaran allà durant tres mesos. A més les imatges han estat seleccionades per l’important destival Sony World Photography Awards que es farà a Londres el mes d’abril.

L’important per a mi, Carles Guillot, Oscar Alpuente, Jordi Naval i Jordi Sallent és que la gent sàpiga quines són les conseqüències d’una actitud incontrolada i del dolor que pot causar una policia no preparada i irresponsable.
Nosaltres pensem que és necessari formar millor al cos policial, el qual encara té en el seu equip als agents que ens van disparar. Nosaltres volem que la gent entengui que el control de les eines de qui té el monopoli de la violència és un problema col·lectiu i fonamental per a una societat democràtica de veritat.

http://www.worldphoto.org

http://acampadabcninternacional.wordpress.com

Catalunya es una de las pocas regiones de Europa donde la policia utiliza balas de goma durante manifestaciones y eventos públicos.
Estas armas han causado numerosos heridos. Desde 1990 en toda España han sido 23 personas las que han perdido un ojo por el impacto con un proyectil de este tipo, de los cuales 5 casos han sido causados en nuestra comunidad autónoma; casi todas en los últimos años.

A estos se pueden añadir heridos graves en diferentes partes del cuerpo – pecho, mandíbula, oreja, piernas, etc – lo cual lleva a la conclusión de que cada vez que disparan, las balas de goma causan afectados graves externos en cualquier altercado. Frente al aumento de perjudicados el 3 de septiembre de 2010 nació Stop Bales de Goma, asociación creada con el objetivo de llegar a la prohibición del uso de esta arma por parte de la policía catalana.

Nosotras victimas entendimos que hacía falta denunciar la peligrosidad de esta arma para que ya no se utilizara.
Además queríamos subrayar la gran falta de justicia: en ninguno de nuestros casos ni un policia había estado condenado y todos los responsables continuaban – y continúan – trabajando para la seguridad de los ciudadanos.
Cinco victimas de las balas de goma nos reunimos junto a otras personas y grupos sensibles sobre este tema – en particular las asociaciones Altra Italia y Justicia i Pau – y empezamos a organizar iniciativas para informar la población catalana y presionar al Parlamento para que prohibiera el uso de estas armas.

En un año y medio de trabajo hemos recogido diez documentos médicos que demuestran la absoluta desproporcionalidad de esta arma y los efectos muy graves que provoca sobre el cuerpo humano.
En segundo lugar hemos demostrado que los proyectiles utilizados por los Mossos d’Esquadra presentan muchos límites de controlabilidad.

El protocolo de actuación que regula el uso de estos proyectiles decreta que se cumplen algunas condiciones muy estrictas: que se dispare al menos a 50 metros de distancia, que la pelota golpee el blanco luego de haber rebotado en tierra y que impacte sólo a la parte inferior del cuerpo. Una disciplina tan compleja demuestra la difícil controlabilidad de esta arma.
Además hemos denunciado la imposibilidad de encontrar los agentes responsables de los disparos. Aunque sean mucho los testigos que han visto los policías disparar, las victimas no hemos podido encontrar quien nos disparó. La falta de objectos identificativos de los agentes de la Brigada Móvil es un gravísimo problema de los sistemas de seguridad de la sociedad catalana y la carencia de disponibilidad de los mossos a resolverlo no hace honor a nuestra policía.

Durante todo el año 2011 hemos lanzado una campaña de presión hacia el Parlamento Catalán presentando nuestra propuesta y documentación científica, toda lo cual está accesible a la página web http://stopbalesdegoma.org/ Después de manifestaciones asambleas públicas, de reuniones con todos los grupos políticos, con el Conseller d’Interior Felip Puig y el jefe de los mossos d’Esquadra Manel Prat y trás una comparecencia de estudio sobre las armas de la policía no se ha conseguido nada. Las elecciones del 20N cambiaron el panorama político y el PP – que había votado a favor en la Comisión – ha retirado su apoyo en el voto en la reunión plenaria del Parlamento causando el rechazo de la propuesta.

Ahora, Stop Bales de Goma ha lanzado una nueva iniciativa de sensibilización de la sociedad catalana e internacional. La fotógrafa Francesca Oggiano ha realizado unas fotos con las victimas enseñando al mundo las heridas causadas por los Mossos d’Esquadra. Hemos aceptado ser fotografiados sin las prótesis que las esconden para que todos entiendan las consecuencias del uso de balas de goma durante manifestaciones y actos públicos. Estas fotografías han estado expuestas en el MACBA en el marco del Festival The Influencers-Inside Out y quedarán allá durante tres meses.
Además las imágenes han sido seleccionadas para el importante festival Sony World Photography Awards que se hará en Londres en el mes de abril.

Lo importante para mí, Carles Guillot, Oscar Alpuente, Jordi Naval y Jordi Sallent es que la gente sepa cuales son las consecuencias de una actitud incontrolada y del dolor que puede causar una policía no preparada e irresponsable.
Nosotros pensamos que es necesario formar mejor al cuerpo policial, el cual aún tiene en su equipo a los agentes que nos dispararon. Nosotros queremos que la gente entienda que el control de las herramientas de quien tiene el monopolio de la violencia es un problema colectivo y fundamental para una sociedad democrática de verdad.

http://www.worldphoto.org

http://acampadabcninternacional.wordpress.com

STOP Bales de Goma: entrevista al Nicola Tanno

El CCCB exposarà fotos de les víctimes de les bales de goma dels Mossos

L’associació Stop Bales de Goma ha presentat una nova iniciativa a Barcelona: una exposició fotogràfica de les víctimes de les bales de goma que pretén mostrar a la societat els danys que causen aquests projectils. Ho farà al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) entre el 10 i el 12 de febrer a través del festival The Influencers 2012. Les fotografìes –fetes per Francesca Oggiano– quedaran enganxades en gran format a les parets de la ciutat comtal durant un any. Les imatges retraten a cinc víctimes que han perdut un ull a causa d’aquests perillosos projectils. Els nois, per l’ocasió, han volgut mostrar-se tal com són: sense la pròtesi. Ens expliquen que habitualment “amaguen la violència que han rebut sota d’una peça de plàstic que els fa tenir un aspecte més acceptat per la societat”. Traient-se-la, volen denunciar “els efectes de les bales de goma que utilitza la policia catalana i espanyola, i també la falta de justícia: fins ara cap d’ells sap perquè foren disparats”.

Stop Bales de Goma és una associació nascuda el 2010 que lluita per a la prohibició de les bales de goma. Serà al CCCB el dissabte 11 de febrer a les 11 del matí i convida a tothom a participar en aquest esdeveniment. Juntament amb les imatges, hi haurà un vídeo de making off gravat i editat per Simona Marchesi i Stefano Casella.
Les imatges utilitzades formen part d’un projecte fotogràfic que va néixer el novembre de 2011 i que tenen per objectiu denunciar l’abús de les bales de goma per part dels Mossos d’Esquadra. I, per això, porta per nom “Made in Mossos”. Fins avui, el projecte, que es compón de retrats de les víctimes (cinc en fons negre i cinc en fons blanc) ha estat també inclós en la shorted list, a la categoria “People”, de la Sony World Photography Awards (WPO), i seran exposades a Londres, del 27 d’abril al 20 de maig, a la sala “Somerset house”.

Publicat per el Setmanari LaDirecta

El CCCB exposarà fotos de les víctimes de les bales de goma dels Mossos