CiU rebutja la comissió d’estudi sobre les pilotes de goma

CiU no la veu necessària perquè Interior ja n’està fent una “revisió”, C’s també ho rebutja i el PPC s’absté

El Parlament ha rebutjat la creació d’una comissió d’estudi de les pilotes de goma i altres instruments antiavalots del Cos de Mossos d’Esquadra, proposada pel grup d’ICV-EUiA. Des de CiU, el diputat Lluís Guinó ha explicat que el Govern i el Departament d’Interior ja fan una “revisió crítica” de l’actuació de la policia, per la qual cosa CiU no ha donat suport a la proposta. El PSC, ERC i SI s’han posicionat a favor de la iniciativa d’ICV-EUiA, mentre C’s l’ha rebutjat i el PPC s’ha abstingut amb l’objectiu de deixar la decisió “en mans del Govern”. El debat ha comptat amb la presència del conseller d’Interior, Felip Puig, i de membres de l’Associació Stop Bales de Goma i de Justícia i Pau.

El diputat de CiU, Lluís Guinó, ha insistit que “el risc zero no existeix” i que és “impossible” concretar en tots els casos quin ha de ser el tipus d’actuació que ha de portar a terme el Cos de Mossos d’Esquadra. “L’ús de les bales de goma està sent l’estricament necessari”, ha afegit el diputat nacionalista. Fins a data d’avui, s’han registrat setze incidents per danys causats per les pilotes de goma, segons Guinó, la qual cosa “a nivell estadístic no requereix aquest punt de revisió”.

Per la seva banda, el PPC s’ha abstingut, per deixar “en mans del grup parlamentari de CiU, del Govern i del conseller, la decisió de tirar endavant o no la comissió d’estudi”. Pel diputat Pere Calbó, la finalitat de la comissió hauria de ser analitzar “quins són els instruments més eficaços i menys lesius que poden utilitzar els Mossos” i ha insistit que “no s’ha acreditat un mal ús del protocol que estableix l’ús de bales de goma, tot i que es vulgui crear l’ombra del dubte”.

Des del PSC, el diputat Xavier Sabaté ha reiterat el seu suport a la petició de creació de la comissió, “tot i que en l’inici no hi estàvem d’acord”.

Per part d’Esquerra, Oriol Amorós ha explicat que l’ús de bales de goma no té “un objectiu concret, sinó que es dispara genèricament a l’aire i pot fer molt mal”, per la qual cosa ha insistit que cal revisar els protocols i crear la comissió.

Jaume Bosch, parlant en nom del grup d’ICV-EUiA, que ha presentat la proposta, ha defensat que el Parlament pugui analitzar “amb tranquil·litat” quines conseqüències pot tenir l’ús d’aquests materials i que se n’avaluï “la idoneïtat”.

El diputat de Ciutadans, Albert Rivera, ha defensat que “el problema són els protocols que té la policia, que venen dels anys 70 i que s’han de revisar”. Malgrat tot, per Rivera no s’ha de parlar “només de les pilotes de goma” sinó que cal encetar un debat “sobre com funciona la policia a Catalunya i quines poden ser les causes de mala praxi que es produeixen”.

Per la seva banda, des de SI, Alfons López-Tena ha donat suport a la creació de la comissió perquè es tracta de veure “si s’actua bé o malament i de si es pot millorar o limitar l’actuació dels Mossos”.

L’abstenció del Partit Popular ha generat crítiques per part d’ICV i ERC. El diputat ecosocialista Jaume Bosch ha acusat els populars i el conseller d’Interior, Felip Puig, de tenir “un pacte de ferro que fa que el conseller apliqui la política de seguretat que vol el PP”. Per part d’Esquerra, Oriol Amorós ha dit que el PP ha demostrat amb la seva abstenció que “no té paraula”.

El debat d’aquest punt ha comptat amb la presència del conseller d’Interior, Felip Puig, i de membres de l’Associació Stop Bales de Goma i de Justícia i Pau.

Font : ACN

CiU no la encuentra necesaria porque Interior ya está haciendo una “revisión”, C’s también lo rechaza y el PPC se abstiene

El Parlament ha rechazado la creación de una comisión de estudio de las pelotas de goma y otros instrumentos anti-disturbios de los Mossos d’Esquadra, propuesta por el grupo de ICV-EUiA. Desde CiU, el diputado Lluís Guinó ha explicado que el Govern i el Departament d’Interior ya hacen unaa “revisión crítica” de la actuación de la policia, per lo cual CiU no ha dado apoyo a la propuesta. El PSC, ERC y SI se han posicionado a favor de la iniciativa de ICV-EUiA, mientras C’s la ha rechazado y el PPC se ha abstenido con el objectivo de dejar la decisión “en manos del Govern”. El debate ha contado con la presencia del conseller d’Interior, Felip Puig, y de miembros de la Associació Stop Bales de Goma y de Justícia i Pau.

El diputado de CiU, Lluís Guinó, ha insistido que “el riesgo cero no existe” y que es “imposible” concretar en todos los casos cual debe ser el tipo de actuación que ha de llevar a cabo el cuerpo de Mossos d’Esquadra. “El uso de las pelotas de goma está siendo el estricamente necesario”, ha añadido el diputado nacionalista. Hasta la fecha, se han registrado dieciseis incidentes por daños causados por las pelotas de goma, según Guinó, la cual cosa “a nivel estadístico no requiere este punto de revisión”.

Por su parte, el PPC se ha abstenido, por dejar “en manos del grupo parlamentario de CiU, del Govern y del conseller, la decisión de tirar adelante o no la comisión de estudio”. Para el diputado Pere Calbó, la finalidad de la comisión debería ser analizar “cuales son los instrumentos más eficaces y menos lesivos que pueden utilizar los Mossos” y ha insistido que “no se ha acreditado un mal uso del protocolo que establece el uso de balas de goma, aunque se quiera crear la sombra de la duda”.

Desde el PSC, el diputado Xavier Sabaté ha reiterado su apoyo a la petición de creación de la comisión, “aunque en el inicio no estábamos de acuerdo”.

Por parte d’Esquerra, Oriol Amorós ha explicado que el uso de balas de goma no tiene “un objectivo concreto, sino que se dispara genéricamente al aire y puede causar mucho daño”, por la cual cosa ha insistido que hace falta revisar los protocolos y crear la comisión.

Jaume Bosch, hablando en nombre del grupo d’ICV-EUiA, que ha presentado la propuesta, ha defendido que el Parlament pueda analizar “con tranquilidad” qué consecuencies puede tener el us de este material y que se evalue “la idoneidad”.

El diputado de Ciutadans, Albert Rivera, ha defendido que “el problema son los protocols que tiene la policia, que vienen de los años 70 i que se deben revisar”. A pesar de todo, para Rivera no se debe hablar “sólo de las pelotas de goma” sino que es necesario iniciar un debate “sobre cómo funciona la policia en Catalunya y cuales pueden ser las causas de mala praxi que se producen”.

Por su parte, desde SI, Alfons López-Tena ha dado apoyo a la creación de la comisión porque se trata de ver “si se actua bien o mal y de si se puede mejorar o limitar la actuación de los Mossos”.

La abstención del Partido Popular ha generado críticas por parte de ICV i ERC. El diputado ecosocialista Jaume Bosch ha acusado a los populares y al conseller d’Interior, Felip Puig, de tener “un pacto de hierro que hace que el conseller aplique la política de seguridad que quiere el PP”. Por parte d’Esquerra, Oriol Amorós ha dicho que el PP ha demostrado con su abstención que “no tiene palabra”.

El debate de este punto ha contado con la presencia del conseller d’Interior, Felip Puig, y de miembros de la Associación Stop Bales de Goma y de Justícia i Pau.

Fuente : ACN

CiU rebutja la comissió d’estudi sobre les pilotes de goma