#stopbalesdegoma


La veritat sobre les bales de goma (fins al any 2012)

9 morts des de la transició, l’últim Iñigo Cabacas a Bilbao

30 han perdut un ull a l’Estat Espanyol des del 1990, 7 només a Catalunya entre 2009 i 2012

720 (590 pels mossos) la velocitat en Km/h dels projectils de 90 grams. 190 és el limit màxim perquè no siguin letals

2001 és el any des de quan demanem l’abolició

23 els ajuntaments que han aprovat una moció d’abolició (mapa)

 

La verdad sobre las balas de goma (hasta el 2012)

9 muertos desde la transición, el último Iñigo Cabacas a Bilbao

30 han perdido un ojo en España desde el 1990, 7 solo en Cataluña entre 2009 y 2012

720 (590 según los mossos) la velocidad en Km/h de los proyectiles de 90 gramos. 190 es el limite máximo para que no sean letales.

2001 es el año desde cuando pedimos la abolición de esta arma

23 los ayuntamientos que han aprobado una moción de abolición (mapa)

 

JA N’HI HA PROU!